Pozrite si naše referencie

Prezrite si niektoré z našich úspešne zrealizovaných stavieb a rekonštrukcií.

Referencie

Projekčná činnosť

Ponúkame komplexné spracovanie predprojektovej a projektovej dokumentácie stavieb, územno-plánovacej dokumentácie. Celá činnosť je previazaná s prácou architektov ako aj inžinierskou činnosťou pri prejednávaní projektov so správcami inžinierskych sietí ako aj s orgánmi štátnej správy a samosprávy.

Skôr ako začne samotné projektovanie stavby, musí prebehnúť predprojektová príprava stavby. Na základe požiadaviek investora, možností stavebného pozemku a možností územia, v ktorom sa pozemok nachádza vypracuje projektant architektonicko-stavebnú štúdiu. Investor tlmočí projektantovi svoje predstavy o budúcej stavbe - napr. pri rodinnom dome: počet izieb, charakter izieb, hygienické priestory, priestory na voľný čas, dispozičné usporiadanie, počet podlaží, suterén, tvar strechy, umiestnenie vstupu, garáž, väzbu na pozemok - záhradu, technické vybavenie domu a všetky ďalšie prvky, ktoré investor dokáže vyjadriť vo svojich požiadavkách.

Služby v oblasti projekčnej činnosti:

  • Vypracovanie kompletnej projektovej dokumentácie pre všetky druhy novostavieb, rekonštrukcií a modernizácií objektov pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie a realizáciu stavby.
  • Vypracovanie projektovej dokumentácie pre búracie povolenie a ohlásenie drobnej stavby resp. ohlásenie stavebných úprav.
  • Vypracovanie projektovej dokumentácie zmeny stavby pred jej dokončením a dokumentácie skutočného realizovania stavby.
  • Vypracovanie projektovej dokumentácie skutkového stavu vrátane zamerania objektu.
  • Vypracovanie architektonických štúdií, zastavovacích štúdií a vizualizácií stavieb.
  • Zabezpečenie projektovej dokumentácie statiky, zdravotechniky, plynoinštalácie, elektroinštalácie, vykurovania, vzduchotechniky a klimatizácie, protipožiarneho zabezpečenia stavby.
  • Zabezpečenie projektov prípojok inžinierskych sietí (vodovodné prípojky, kanalizačné prípojky, elektrické prípojky, plynové prípojky).

d721dd466c164250a1bc38f936bb1dd9.jpg

O nás

Firma McMaster, s.r.o. sa momentálne venuje výstavbe a rekonštrukcii kasín a komerčných stavieb.


Kde nás nájdete

McMaster, s.r.o.
Devínska cesta 120
841 04 Bratislava
tel.: +421 948 119 110
email: info@mcm.sk